K O N T A K T

rezervacie@mammut-yetti.sk
mobil: +421 908 289 553
tel/fax: +421 48 411 6 411

SLOVENSKO

Hoci Slovenská republika patrí medzi najmladšie európske štáty, určite ju môžeme zaradiť zároveň aj medzi najzaujímavejšie krajiny v strednej Európe z hľadiska prírody, histórie, architektúry, kultúry, rekreácie a športu. Mnohorakosť a rôznorodosť krás Slovenska je zárukou, že tu nájdete všetko, čo potrebujete na oddych a rekreáciu: pokoj v prekrásnej prírode, štandartne vybavené rekreačné a športové strediská, ako aj dobrých a pohostinných ľudí.

Fakt, že Slovensko má svoje nezastupiteľné miesto v rámci Európskej únie je podmienený aj geograficky. Naša krajina totiž leží priamo v srdci Európy. Svojou rozlohou 49 038 km2 nepatrí k veľkým štátom. Je len o trochu väčšie ako Dánsko, Holandsko alebo Švajčiarsko. Jeho územie, pretiahnuté v rovnobežkovom smere, sa dá preletieť lietadlom za polhodinu, pretože najväčšia vzdušná vzdialenosť v smere východ – západ je len 429 kilometrov. Šírka územia v smere sever – juh sa pohybuje väčšinou medzi osemdesiat až dvesto kilometrami. Zo severojužného pohľadu Slovensko vypĺňa priestor medzi Poľskom a Maďarskom, s ktorými má najdlhšie spoločné hranice. Zo západu susedí s Českom a Rakúskom, na východe s Ukrajinou, s ktorou ho naopak spája najkratšia hranica.

Donovaly a okolie Donovaly a okolie Donovaly a okolie Donovaly a okolie

Hoci je Slovensko malou stredoeurópskou krajinou, ponúka na svojom území toľko rozmanitých prírodných krás ako máloktorá iná. Vysoké horské štíty sa tu striedajú s hlbokými dolinami a tiesňavami, rozľahlé lesy popretkávané lúkami a pasienkami susedia s úrodnými nížinami, dravé horské bystriny sa postupne menia na pokojné rieky a tento prírodný obraz dopĺňa rôznorodá flóra a fauna.

Pestrosť a rozmanitosť prírodných krajinných typov sú charakteristickou črtou slovenskej prírody, v ktorej sa dodnes zachovali mnohé takmer panenské územia. Nie náhodou sú mnohé prírodné zákutia Slovenska vyhľadávané domácimi a zahraničnými návštevníkmi. Poskytujú totiž unikátne obrazy, ktoré v súčasnosti možno vidieť len v máloktorej krajine sveta.

Donovaly a okolie Donovaly a okolie Donovaly a okolie Donovaly a okolie