DONOVALY – Gratulujeme Váš výber bol správny!

Apartmánový dom Šafran je úplne nový komplex apartmánov, ktorý bol dokončený v roku 2006. Nachádza sa v tichom prostredí na Mišútoch, ktoré sú vsadené do lona prírody národných parkov Veľkej Fatry a Nízkych Tatier.

K O N T A K T

rezervacie@mammut-yetti.sk
mobil: +421 908 289 553
tel/fax: +421 48 411 6 411

A P A R T M Á N O V Ý   D O M   Š A F R A N

Apartmánový dom Šafran Apartmánový dom Šafran Apartmánový dom Šafran Apartmánový dom Šafran Apartmánový dom Šafran Apartmánový dom Šafran Apartmánový dom Šafran Apartmánový dom Šafran Apartmánový dom Šafran Apartmánový dom Šafran Apartmánový dom Šafran Apartmánový dom Šafran Apartmánový dom Šafran Apartmánový dom Šafran Apartmánový dom Šafran Apartmánový dom Šafran Apartmánový dom Šafran Apartmánový dom Šafran Apartmánový dom Šafran Apartmánový dom Šafran Apartmánový dom Šafran Apartmánový dom Šafran Apartmánový dom Šafran Apartmánový dom Šafran Apartmánový dom Šafran Apartmánový dom Šafran Apartmánový dom Šafran