DONOVALY – Gratulujeme Váš výber bol správny!

Všestranná krása, pôvab a rôznotvárnosť krajiny, doplnená priaznivými klimatickými podmienkami priťahuje na Donovaly ročne čoraz viac návštevníkov. Donovaly sú centrom výbornej zimnej lyžovačky ale aj letnej turistiky a cykloturistiky.

K O N T A K T

rezervacie@mammut-yetti.sk
mobil: +421 908 289 553
tel/fax: +421 48 411 6 411

D O N O V A L Y

Donovaly a okolie Donovaly a okolie Donovaly a okolie Donovaly a okolie Donovaly a okolie Donovaly a okolie Donovaly a okolie Donovaly a okolie Donovaly a okolie Donovaly a okolie Donovaly a okolie Donovaly a okolie Donovaly a okolie Donovaly a okolie Donovaly a okolie Donovaly a okolie Donovaly a okolie Donovaly a okolie Donovaly a okolie Donovaly a okolie Donovaly a okolie Donovaly a okolie Donovaly a okolie Donovaly a okolie Donovaly a okolie Donovaly a okolie Donovaly a okolie Donovaly a okolie Donovaly a okolie Donovaly a okolie Donovaly a okolie Donovaly a okolie Donovaly a okolie Donovaly a okolie Donovaly a okolie Donovaly a okolie Donovaly a okolie Donovaly a okolie Donovaly a okolie Donovaly a okolie Donovaly a okolie Donovaly a okolie

B A N S K Á      B Y S T R I C A

Donovaly a okolie Donovaly a okolie Donovaly a okolie Donovaly a okolie Donovaly a okolie Donovaly a okolie Donovaly a okolie Donovaly a okolie Donovaly a okolie